Blachy konstrukcyjne o podwyższonej wytrzymałości w stanie ulepszonym cieplnie.

Przykładowa specyfikacja materiałowa dla gatunku S690QL z huty ILSENBURGER GROBBLECH w języku angielskim i niemieckim.

Instrukcja obróbki stali o wysokiej wytrzymałości z huty ILSENBURGER GROBBLECH w języku angielskim i niemieckim.

Norma:

PN-EN 10025-6:2019

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych

Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie hartowanym i odpuszczonym

Zastosowanie:

Wszelkie konstrukcje narażone na duże obciążenia a także te zastosowania gdzie zależy nam na zmniejszeniu wagi danej konstrukcji np. żurawie, wysięgniki, dźwigi, mosty.

Obróbka:

Gatunek S690QL cechuje dobra podatność na obróbkę, jednak w celu osiągnięcia dobrych rezultatów szczególnie w przypadku spawania, cięcia i gięcia należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji obróbki.

Skład chemiczny według analizy wytopowej zgodnie z PN-EN 10025-6:2019:

C % maxSi % maxMn % maxP % maxS % max
0,200,801,700,020 0,010
N % maxB % maxCr % maxCu % maxMo % max
0,0150,00501,500,500,70
Nb % maxNi % maxTi % maxV % maxZr % max
0,064,00,050,120,15

Maksymalny współczynnik węgla na podstawie analizy wytopowej:

CEV = C+Mn/6+ (Cr+Mo+V)/5 + (Ni + Cu)/15

Zakres grubości≤50>50 ≤100>100 ≤200
Cev % max0,650,770,83

Własności mechaniczne – rozciąganie:

Zakres grubości≥3 ≤50>50 ≤100>100 ≤ 200
Granica plastyczności ReH MPa≥690≥650≥630
Wytrzymałość na rozciąganie Rm MPa770-940760-930710-900
Wydłużenie A5 %≥14≥14≥14

Własności mechaniczne – udarność:

Temperatura ˚C0-20-40
Udarność KV[J] na próbkach wzdłużnych≥50≥40≥30
Udarność KV[J] na próbkach poprzecznych≥35≥30≥27

Oferta


W swojej ofercie oprócz typowego gatunku S690QL posiadamy także gatunki które na nim bazują ale są produkowane pod nazwami własnymi przez huty i zazwyczaj mają jeszcze lepsze właściwości np. dotyczące możliwej obróbki mechanicznej. Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem w celu optymalnego wyboru dla Państwa potrzeb.

Kontakt